Nematodencollectie

De NVWA beheert als enige in Nederland een collectie van nematoden. Dit zijn preparaten van nematoden (of rondwormen) welke onder andere als parasiet leven en plantenziekten kunnen veroorzaken.

Een van de grootste collecties ter wereld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de enige nematodencollectie in Nederland én is een van de grootste ter wereld op het gebied van types. Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) van de NVWA beheert deze collectie. De typepreparaten collectie en het nomenclatorisch kaartsysteem zijn door de WU en de NVWA gedigitaliseerd. Deze kunt u via de website van het WaNeCo raadplegen.

Collectiemateriaal uit de gehele wereld

Het collectiemateriaal bestaat met name uit permanente preparaten (ruim 50.000), afkomstig uit de gehele wereld, en omvat alle belangrijke nematodengroepen, met uitzondering van parasieten van hogere diersoorten.

De collectie omvat een typepreparaten collectie, een werkcollectie en een nomenclatorisch systeem:

  • De typepreparaten vormen het hart van de collectie en bestaat uit ongeveer 3.500 permanente preparaten. Types zijn zogenaamde naam dragende preparaten. Bij het beschrijven van een nieuwe nematode is men verplicht om types in een officiële collectie te plaatsen. Deze preparaten moeten worden onderhouden en beschikbaar zijn voor andere taxonomen.
  • De werkcollectie omvat circa 50.000 permanente preparaten met in totaal ruim 200.000 op naam gebrachte nematoden. Dit collectiedeel wordt gebruikt voor het geven van onderwijs (intern en extern), bij taxonomisch onderzoek en als referentiemateriaal bij het op naam brengen van nematoden.
  • Het nomenclatorische systeem omvat ruim 25.000 nematodennamen. Hierin worden nieuwe nematodennamen opgenomen, naamsveranderingen bijgehouden en de synoniemen/homoniemen historie is vastgelegd

Inkijk in speciale brandkast waar in groene dozen typepreparaten van de nematodencollectie worden bewaard
Beeld: ©NVWA
Typepreparaten worden in een speciale brandkast bewaard