De NVWA inspecteert nertsenhouderijen op dierenwelzijn, naleving van de regels voor het doden van de nertsen en opslag en vervoer van de huiden.

inspectieresultaten

Inspectieresultaten welzijn nertsen 2017

Bontproductie

In Nederland worden nertsen gehouden voor de bontproductie. Omdat er ethische en maatschappelijke weerstand is tegen bontproductie, is op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan.

De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 besloten dat deze wet rechtsgeldig is. Pelsdierhouders mogen tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gemeld.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over het verbod op pelsdierhouderij.