Nertsen

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet besloten dat alle nertsenbedrijven vóór het volgende productieseizoen (begin 2021) moeten stoppen. In maart 2021 zijn alle Nederlandse nertsenbedrijven leeg.

Stand van zaken maart 2021

Voor opslag, afvoer en verwerking van nertsenkadavers en hun mest zijn er nog enkele maatregelen van kracht die zijn terug te vinden in de Regeling Maatregelen SARS-CoV-2 bij nertsen. Zo geldt er nog een hygiëneprotocol vervoer van mest en aanmelden afvoer van mest, met daarbij regels voor hoe de mest aan te wenden. Voor de SARS-CoV-2 besmette bedrijven gelden daarbij nog enkele aanvullende maatregelen zoals gekanaliseerde afvoer van de mest.

Vanaf 28 mei 2020 gelden er landelijke maatregelen voor nertsenbedrijven.

Inspectieresultaten

Inspectieresultaten Wet verbod pelsdierhouderij 2018

Vervroegd verbod pelsdierhouderij

Op 28 augustus 2020 maakte het kabinet bekend dat de nertsenhouderij in Nederland vervroegd tot een einde komt. Dit betekent dat de einddatum voor het stoppen met een pelsdierhouderij gaat veranderen van 1 januari 2024 naar het begin van 2021.

Meer informatie over het verbod op de pelsdierhouderij vindt u op de website van RVO.