Nertsen

De NVWA inspecteert nertsenhouderijen op dierenwelzijn, naleving van de regels voor het doden van de nertsen en opslag en vervoer van de huiden.

Zieke nerts? Bel Landelijk meldpunt dierziekten (045) 545 31 88 (gebruikelijke belkosten).

Sinds 20 mei 2020 geldt een aangifteplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en laboratoria om verschijnselen van COVID-19 te melden voor nertsen. En vanaf 28 mei 2020 gelden er landelijke maatregelen voor nertsenbedrijven.

Inspectieresultaten

Inspectieresultaten Wet verbod pelsdierhouderij 2018

Vervroegd verbod pelsdierhouderij

Op 28 augustus maakte het kabinet bekend dat de nertsenhouderij in Nederland vervroegd tot een einde komt. Dit betekent dat de einddatum voor het stoppen met een pelsdierhouderij gaat veranderen van 1 januari 2024 naar het begin van 2021.

Meer informatie over het verbod op de pelsdierhouderij vindt u op de website van RVO.