Nertsen

De NVWA inspecteert nertsenhouderijen op dierenwelzijn, naleving van de regels voor het doden van de nertsen en opslag en vervoer van de huiden.

Zieke nerts? Bel Landelijk meldpunt dierziekten (045) 545 31 88 (gebruikelijke belkosten).

Sinds 20 mei 2020 geldt een aangifteplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en laboratoria om verschijnselen van COVID-19 te melden voor nertsen. En vanaf 28 mei 2020 gelden er landelijke maatregelen voor nertsenbedrijven.

Inspectieresultaten

Inspectieresultaten Wet verbod pelsdierhouderij 2018

Bontproductie

In Nederland worden nertsen gehouden voor de bontproductie. Omdat er ethische en maatschappelijke weerstand is tegen bontproductie, is op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan.

De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 besloten dat deze wet rechtsgeldig is. Pelsdierhouders mogen tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben gemeld.

Op de website van RVO vindt u meer informatie over het verbod op pelsdierhouderij.