Nertsen

In Nederland mogen geen nertsen meer worden gehouden. Ook is het verboden om nertsen, kadavers van nertsen of pelzen van nertsen naar Nederland te brengen. 

Verbod op pelsdierhouderij

Sinds 8 januari 2021 is het verboden om nertsen en andere pelsdieren te houden. Vanwege de coronacrisis is het verbod 3 jaar eerder ingegaan dan was gepland. Het coronavirus bleef rondgaan in pelsdierhouderijen, en dit leverde mogelijk een gevaar op voor de volksgezondheid.

Meer informatie over het verbod op de pelsdierhouderij vindt u op de website van RVO.

Verbod op invoer van nertsen

Het is ook verboden om nertsen, kadavers van nertsen, gepelsde kadavers van nertsen of onbewerkte pelzen van nertsen naar Nederland te brengen. Dit op grond van hoofdstuk 4 van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen.