Ondernemers die nieuwe voedingsmiddelen willen verhandelen, mogen dat alleen met een Europese markttoelating doen. Zij moeten daarvoor aantonen dat het voedingsmiddel veilig is. Lees hier wat de regels zijn voor novel foods en hoe u markttoegang aanvraagt.

Wat zijn nieuwe voedingsmiddelen?

Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen of ingrediënten die vóór 15 mei 1997 nauwelijks zijn gegeten in de Europese Unie. Ze worden ook wel 'novel foods' genoemd. Ze zijn bijvoorbeeld geïsoleerd of gekweekt uit dierlijk of plantaardig materiaal. Of uit micro-organismen, schimmels of algen. Een bekend voorbeeld is 'kweekvlees', waarbij stamcellen van bijvoorbeeld een koe worden opgekweekt tot kleine stukjes spiervezel.

Is mijn product een nieuw voedingsmiddel?

Wilt u een product op de markt brengen? Zoek dan eerst uit of het onder de novel foods valt. Wanneer is een voedingsmiddel of ingrediënt niet 'novel'? Als u kunt laten zien dat het voedingsmiddel vóór 15 mei 1997 gegeten werd in de Europese Unie. Kijk op de website van de Europese Commissie als u wilt weten hoe u dat kunt aantonen.

Sommige ingrediënten staan vermeld in de novel food catalogue op de website van de Europese Commissie:

  • Voedingsmiddelen in deze catalogus met een wit kruis op een rood vlak mag u niet verhandelen.
  • Ingrediënten met het label FS in witte letters op een blauw vlak zijn niet 'novel' als ze in voedingssupplementen zitten, maar wel als ze in andere levensmiddelen zijn gebruikt.
  • Ingrediënten met een wit vinkje op een groen vlak zijn niet 'novel'.

Wilt u zeker weten of u een levensmiddel op de markt mag brengen in de Europese Unie? Volg dan de raadplegingsprocedure van de Europese Commissie (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/456).

Welke nieuwe voedingsmiddelen zijn toegestaan?

U mag nieuwe voedingsmiddelen op de markt brengen als de Europese Commissie er markttoegang voor heeft verleend. Toegestane nieuwe voedingsmiddelen staan op de Unielijst van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over de Europese toelatingsprocedure op de website van het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wat gebeurt er als ik nieuwe voedingsmiddelen zonder toestemming op de markt breng?

Brengt u nieuwe voedingsmiddelen zonder toestemming op de markt? Staan ze dus niet op de Unielijst? Dan overtreedt u het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen. U riskeert dan dat de NVWA maatregelen tegen uw bedrijf neemt. De NVWA kan bijvoorbeeld producten uit het handelskanaal terugroepen.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Kijk voor meer informatie over novel foods in de Europese wetgeving novel foods en op de website van het Voedingscentrum.