Nieuwe voedingsmiddelen op de markt brengen

Als u een nieuw voedingsmiddel op de markt brengt, moet dit voldoen aan de regelgeving. Ook moet u dit kunnen aantonen bij de NVWA. Gebruik het Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen en de informatie op deze website.

Stappenplan voor nieuwe voedingsmiddelen

Om te zien of uw product valt onder de regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen, gebruikt u het stappenplan in het Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen (paragraaf 4.3).

Definitie en voorbeelden nieuwe voedingsmiddelen

Nieuwe voedingsmiddelen zijn

  • nieuwe levensmiddelen,
  • nieuwe ingrediënten, of
  • levensmiddelen met een nieuw ingrediënt

die vóór 15 mei 1997 binnen de Europese Unie niet als voedingsmiddel werden verkocht.

De Engelse term novel foods wordt ook wel gebruikt.

De producten zijn bijvoorbeeld geïsoleerd of gekweekt uit dierlijk of plantaardig materiaal (zoals meelwormen of sap uit cacao-pulp). Of uit micro-organismen, schimmels of algen. Een bekend voorbeeld is 'kweekvlees', waarbij stamcellen van bijvoorbeeld een koe worden opgekweekt tot kleine stukjes spiervezel. Een ander voorbeeld zijn voedingsmiddelen die mensen voornamelijk buiten de EU eten (zoals poeder van de Maqui-bes).

Voorwaarden voor verkoop nieuwe levensmiddelen

U mag nieuwe voedingsmiddelen op de markt brengen als de Europese Commissie er markttoegang voor heeft verleend. Toegestane nieuwe voedingsmiddelen staan op de Unielijst van de Europese Commissie.

Kijk voor meer informatie over de Europese toelatingsprocedure op de website van het Bureau Nieuwe Voedingsmiddelen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Meer informatie

NVWA Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen