Regels winning en handel paardensperma

Hengstenhouders die sperma winnen en verhandelen moeten zich aanmelden bij de NVWA of een erkenning aanvragen. Welke regels gelden nog meer?

Binnen Nederland

Hengstenhouders die sperma winnen en verhandelen voor de nationale markt (nationale wincentra) moeten voldoen aan de eisen van de Regeling paardensperma 2015. Hieronder leest u wat deze regeling inhoudt.

Aanmelden bij de NVWA

Volgens de Regeling paardensperma 2015 moeten hengstenhouders zich vóór het starten van de winning aanmelden bij de NVWA.

U moet een registratie voor paardenspermawincentrum Nationaal (PRDSWN) aanvragen. Vink 'levende dieren en levende producten' aan. Vink daarna ‘erkenning spermawincentrum’ aan.

Hengsten laten testen

De regeling vereist ook dat de hengsten (en eventuele bokmerrie) aan het begin van het winseizoen getest worden op EVA en CEM bij een erkend laboratorium. Dit kan bij het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Voor de CEM-kweek kan dat ook bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Administratie in orde

De wincentra voor de nationale markt moeten verder protocollen hebben over de werkwijze en hygiënevoorschriften. Administratief moet alles inzichtelijk zijn door het bijhouden van de registers van de aanwezige hengsten, de winningen en de transacties. Sperma dat het wincentrum verlaat, moet vergezeld gaan van een geleidebiljet.

Export naar andere lidstaten of derde landen

Voor het winnen en verhandelen van sperma voor export moet het spermawincentrum een EU-erkenning hebben van de NVWA. Het bedrijf moet dan qua inrichting en werkwijze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de EU-regelgeving (Richtlijn EU/92/65) en nationale regelgeving. Deze eisen liggen hoger dan die voor nationale wincentra.

Erkenning aanvragen

Volgens de regelgeving moeten hengstenhouders een EU-erkenning aanvragen bij de NVWA.

De NVWA maakt dan een afspraak met u voor een bedrijfsbezoek om te controleren of u aan de EU-eisen voldoet .

Gezondheidscertificaat via dierenarts NVWA

Bovendien moet voor export de zending altijd door een NVWA dierenarts gecertificeerd worden. De dierenarts onderzoekt of het sperma voldoet aan de veterinaire regelgeving. Als het sperma voldoet aan de regels, dan geeft de dierenarts een gezondheidscertificaat af.

Kijk voor meer informatie in de Algemene instructie voor het keuren en certificeren van paardensperma bij export naar lidstaten en derde landen.

Meer weten? Stel dan uw vragen bij de Bond van KWPN-Hengstenhouders of het Klantcontactcentrum van de NVWA.