Rol NVWA Papegaaiachtigen

Naast het verbod op het te jong scheiden van dieren, inspecteert de NVWA bij papegaaien ook op:

  • voeren van een administratie in het kader van de Wet natuurbescherming
  • registratie als handelaar in het kader van het Besluit houders van dieren
  • aanwezigheid van CITES-documenten
  • ringen van de dieren

Het te jong scheiden van dieren wordt gezien als een economisch delict. Het gaat om een overtreding waarvoor maximaal 6 maanden hechtenis, een taakstraf of een boete van de vierde categorie kan worden opgelegd (maximaal € 20.250,-). Bij overtreding kan de NVWA proces-verbaal voor het Openbaar Ministerie opmaken.

De NVWA kan ook bestuursrechtelijk handhaven. Daaronder vallen de volgende maatregelen:

  • de NVWA stuurt een waarschuwingsbrief
  • de ondernemer betaalt de kosten voor het herstel van de overtreding
  • de NVWA legt een dwangsom op