Identificatie en registratie van pluimvee

Bij pluimvee, zoals kippen en kalkoenen, wordt niet geregistreerd op individueel niveau, maar op koppelniveau. Een koppel is een groep dieren die samen in 1 eenheid gehuisvest zijn.

Loopvogels moeten wel individueel geïdentificeerd zijn. Op momenten dat identificatie en registratie aan de orde is (export, dierziekte, verontreinigingsincidenten) maakt de NVWA gebruik van dit Koppel Informatiesysteem Pluimvee.

Meer informatie: Pluimvee of broedeieren melden op de website RVO.nl.