Welzijnseisen andere soorten pluimvee

Bedrijfsmatige houders van andere soorten pluimvee dan legkippen of vleeskuikens hebben te maken met de algemene welzijnseisen gesteld in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Dit betreft eisen voor bijvoorbeeld de verzorging, de ventilatie in de stal en de voederinstallaties.

Meer informatie: