Welzijnseisen meer dan 350 legkippen

Houders van meer dan 350 legkippen moeten zich houden aan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van de legkippen in de verschillende houderijsystemen. Bijvoorbeeld op het gebied van drinkvoorzieningen, zitstokken en het nest.

Meer informatie:

Inspectie

De NVWA inspecteert bij vleeskuikens op de naleving van deze wetgeving. Dit doet de NVWA op verschillende manieren.

Op elk slachthuis worden de dieren geïnspecteerd door een NVWA dierenarts. De NVWA kan maatregelen nemen tegen legkippenhouders waarbij op het slachthuis is gebleken dat het welzijn van de afgevoerde dieren is geschaad. Deze maatregelen zijn:

  • een schriftelijke waarschuwing
  • een bestuurlijke boete of
  • onaangekondigde welzijnsinspectie op het bedrijf

Daarnaast gaat de NVWA jaarlijks bij een aantal willekeurige bedrijven langs voor een onaangekondigde welzijnsinspectie.