Welzijnseisen meer dan 500 vleeskuikens

Vleeskuikenhouders met meer dan 500 vleeskuikens moeten zich houden aan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van de vleeskuikens. Bijvoorbeeld op het gebied van drinkvoorzieningen, het strooisel en de ventilatie in de stal.

Meer informatie:

Inspectie

De NVWA inspecteert bij vleeskuikens op de naleving van deze wetgeving. Dit doet de NVWA op verschillende manieren. Op elk slachthuis worden de dieren geïnspecteerd door een NVWA dierenarts. De NVWA kan maatregelen nemen tegen vleeskuikenhouders waarbij op het slachthuis is gebleken dat het welzijn van de afgevoerde dieren is geschaad. De NVWA kan onder andere de volgende maatregelen nemen:

 • een schriftelijke waarschuwing
 • een bestuurlijke boete of
 • onaangekondigde welzijnsinspectie op het bedrijf

Daarnaast gaat de NVWA jaarlijks bij een aantal willekeurige bedrijven langs voor een onaangekondigde welzijnsinspectie. Elke nieuwe of verbouwde stal krijgt een inspectie of deze voldoet aan de eisen. Naast deze fysieke inspecties voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) administratieve inspecties uit.

Voetzoollaesies

Voetzoollaesies is een pootaandoening die ongunstig is voor het welzijn van de kuikens. Deze aandoening kan door verschillende dingen worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een slechte kwaliteit van het strooisel, onvoldoende ventilatie in de stal of diervoeder van onvoldoende kwaliteit. Door de overheid en de pluimveesector is een norm bepaald om voetzoollaesies te monitoren en terug te dringen. Zowel de NVWA als RVO.nl voert hier inspecties op uit.

Meer informatie over voetzoollaesies bij vleeskuikens (website RVO).

Praktische tips om voetzoollaesies te voorkomen vindt u in de waaier van Wageningen Universiteit

Afvoer

Bent u houder van vleeskuikens met een bezettingsdichtheid van meer dan 33 kg/m² (categorie 2 of 3)? Elke keer dat u een koppel afvoert voor de slacht, geeft u dit aan RVO.nl door.
Meer informatie over hoe u afvoer van vleeskuikens aangeeft bij RVO.

Melden van gegevens

Gaat u 500 of meer vleeskuikens houden, verandert u van bezettingsgraad of heeft u een nieuwe of verbouwde stal? Dan moet u dit melden.

Meer informatie over hoe en wat u moet melden bij RVO.nl en Avined.

Meest voorkomende afwijkingen

De NVWA treft tijdens welzijnsinspecties bij vleeskuikenstallen een aantal afwijkingen aan die vaker voorkomen. Toch zijn deze afwijkingen vaak goed te verhelpen of voorkomen.

 • Nat strooisel
  Nat strooisel in de stal kan te maken hebben met lekkende drinkwatervoorzieningen. Andere oorzaken zijn een slecht stalklimaat, de samenstelling van het voer of de gezondheid van de dieren. Als u last heeft van nat strooisel in de stal bespreek dit dan met uw dierenarts en/of uw voerleverancier om samen een oplossing te vinden.
   
 • Onvoldoende verlichting
  Een stal moet voorzien zijn van minimaal 20 lux op 80% van de bruikbare vloeroppervlakte. Dit wordt gemeten op dierhoogte. Controleer de verlichting, maak lampen regelmatig schoon en vervang defecte lampen.
   
 • Dagelijkse sterfte niet (correct) berekend
  Voor het berekenen van de dagelijkse sterfte (mortaliteit) staat er een handige rekentool op de site van RVO.nl.
   
 • Overbezetting
  Belangrijk is dat u weet hoeveel bezetting is toegestaan in uw stal. De toegestane bezetting hangt af van de categorie die u heeft opgegeven voor de betreffende stal. Meer informatie over de verschillende categorieën bezettingsdichtheden vindt u via RVO.nl.