Welzijnseisen vleeskalkoenen

Bedrijfsmatige houders van vleeskalkoenen, ouderdieren van vleeskalkoenen en opfokdieren moeten zich houden aan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van de kalkoenen. Bijvoorbeeld op het gebied van de bezettingsdichtheid, het strooisel en het klimaat in de stal.

Meer informatie over het houden van vleeskalkoenen voor productie vindt u in paragraaf 6.3 van het Besluit houders van dieren.

Inspectie

De NVWA inspecteert bij vleeskalkoenenhouders op de naleving van deze wetgeving. Dit naar aanleiding van meldingen of op eigen initiatief.