Welzijnseisen vleeskuikenouderdieren

Bedrijfsmatige houders van vleeskuikenouderdieren en opfokdieren moeten zich houden aan regels voor het waarborgen van het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren. Bijvoorbeeld op het gebied van de bezettingsdichtheid en de kwaliteit van het strooisel.

Meer informatie over het houden van ouderdieren van vleeskuikens voor de productie van broedeieren vindt u in hoofdstuk 2, paragraaf 6.1a van het Besluit houders van dieren.

Inspectie

De NVWA inspecteert bij houders  van vleeskuikenouderdieren op de naleving van deze wetgeving. Dit naar aanleiding van meldingen of op projectbasis.