Maatregelen vondst Ralstonia solanacearum in bedekte substraatteelt

In dit document staat beschreven welke maatregelen er worden genomen bij een vondst van Ralstonia solanacearum in de bedekte substraatteelt.