Welke maatregelen u moet nemen bij besmetting met ralstonia

Als uit het laboratoriumonderzoek van de NVWA blijkt dat uw planten of het watersysteem besmet zijn met de bacterie, dan moet u een aantal maatregelen treffen.

  • U moet de besmette planten vernietigen (Fytorichtlijn 2000/29/EG).
  • U moet alle materialen en oppervlakken die mogelijk met de bacterie in aanraking zijn geweest, reinigen en ontsmetten.

De bacterie Ralstonia solanacearum kan uitsluitend worden geëlimineerd door besmette planten te vernietigen en materialen en dergelijke te ontsmetten. In het 'Eliminatiescenario Ralstonia solanacearum in bloemisterij in substraatteelt' staan alle maatregelen. De NVWA houdt hier toezicht op.