Fytosanitair beleid en R&D Fyto

Het fytosanitaire EU-beleid is gericht op het tegengaan van de introductie, de vestiging en verspreiding van risicodragende materialen. Het gaat hierbij om in de fytorichtlijn genoemde risicovolle organismen, planten, grond en groeimedia. Hierna gezamenlijk te noemen risicodragende materialen.

Waarom moet u bij de NVWA een ontheffing aanvragen? In Nederland voert de NVWA als National Plant Protection Organisation (NPPO) fytosanitaire taken uit. De NVWA beoordeelt de aanvragen en verstrekt bij goedkeuring de ontheffing R&D Fyto.

Wat is er geregeld in de wet?

EU-richtlijn (EU) 2019/829 geeft lidstaten de mogelijkheid uitzonderingen te maken op de verboden voor import, verkeer en onderzoek aan risicodragende materialen genoemd in fytorichtlijn (EU) 2016/2031.

Maar alleen als de risico’s voor ontsnapping, vestiging en verspreiding naar de omgeving worden beperkt. 'Nee, tenzij' de risico’s goed worden ingeperkt, is hierbij het uitgangspunt.