Transportdocument aanvragen R&D Fyto

Hier leest u welke soorten transportdocumenten u kunt aanvragen, waarvoor u ze nodig hebt en wat de gebruiksvoorwaarden zijn. Wij geven alleen een transportdocument af als u al een 'Ontheffing R&D Fyto' hebt voor het uitvoeren van onderzoek met het betreffende organisme, (plant)materiaal, grond of groeimedia.

Transportdocument (LoA) aanvragen

Transportdocument aanvragen (formulier)

Er zijn 5 verschillende typen transportdocumenten:

  • LoA (Letter of Authority) Verkeer of Import
  • M-LoA (Moeder Letter of Authority) Verkeer of Import
  • R-LoA (Repeterende Letter of Authority) Verkeer of Import
  • S-LoA (Sample Letter of Authority)  Verkeer èn Import
  • Z-LoA (Z- Letter of Authority) Import

Kijk voor een overzicht van LoA-typen ook naar tabblad 10 van de Eisentabel R&D Fyto. Een overzicht van de gebruiksvoorwaarden vindt u in het document Gebruiksvoorwaarden LOA-typen.

LoA (Letter of Authority) Verkeer of Import

Dit transportdocument gebruikt u voor eenmalig transport van risicodragend materiaal tussen EU-lidstaten (LoA Verkeer). Of voor eenmalige import vanuit 3e landen buiten de EU (LoA Import).

U kunt meerdere LoA's tegelijkertijd aanvragen. U mag geen kopieën gebruiken voor transport van meerdere zendingen.

M-LoA (Moeder Letter of Authority) Verkeer of Import

Dit transportdocument gebruikt u voor frequent transport van risicodragend materiaal tussen EU-lidstaten (M-LoA Verkeer). Of voor frequente import vanuit 3e landen buiten de EU (M-LoA Import).

Met een M-LoA kunt u meerdere transporten per jaar van identiek materiaal importeren. De herkomst en verzender kunnen telkens verschillen.

Zet op elke kopie van de M-LoA de verzender (box 1) en een uniek volgnummer (box 10). Geef bij elke monsterzending een specificatie van de inhoud. Dit kan via de paklijst aan de achterkant van de M-LoA, of via een bijgesloten paklijst die refereert aan het volgnummer.

R-LoA (Repeterende Letter of Authority) Verkeer of Import

Dit transportdocument gebruikt u voor repeterend transport van risicodragend materiaal tussen EU-lidstaten (R-LoA Verkeer). Of voor repeterende import vanuit 3e landen buiten de EU (R-LoA Import).

Met een R-LoA kunt u meerdere transporten per jaar van identiek materiaal importeren. Het materiaal moet wel afkomstig zijn van dezelfde verzender.

Zet op elke kopie van de R-LoA  een uniek volgnummer nummer (box 10). Geef bij elke zending een specificatie van de inhoud. Dit kan via de paklijst aan de achterkant van R-LoA, of via een bijgesloten paklijst die refereert aan het volgnummer.

S-LoA (Sample Letter of Authority) Verkeer en Import

Dit transportdocument gebruikt u voor meermalig transport van monsterzendingen die bestemd zijn voor destructief onderzoek volgens uw ontheffing DOIV. Het gaat om transport van monsterzendingen afkomstig uit EU-lidstaten en geïmporteerd uit 3e landen buiten de EU.

Met een S-LoA kunt u meerdere transporten per jaar van identiek materiaal importeren. De herkomst en verzender kunnen telkens verschillen.

Zet op elke kopie van de S-LoA  de verzender (box 1) en een uniek volgnummer (box 10). Geef bij elke monsterzending een specificatie van de inhoud. Dit kan via de paklijst aan de achterkant van S-LoA, of via een bijgesloten paklijst die refereert aan het volgnummer. 

Z-LoA (Z-Letter of Authority) Import

Dit transportdocument gebruikt u voor meermalige import van kleine zaadzendingen volgens uw ontheffing PEQ-Z. Het gaat om import uit 3e landen buiten de EU.

Met een Z-LoA kunt u meerdere zendingen van identiek materiaal importeren. De herkomst en verzender kunnen telkens verschillen.

Zet op elke kopie van de Z-LoA  de verzender (box 1) en een uniek volgnummer (box 10). Geef bij elke monsterzending een specificatie van de inhoud. Dit kan via de paklijst aan de achterkant van S-LoA, of via een bijgesloten paklijst die refereert aan het volgnummer.

Hebt u nog geen ontheffing R&D Fyto?

Vraag die dan eerst bij ons aan met het Aanvraagformulier R&D fytosanitaire ontheffing. Dat kan tegelijkertijd met uw aanvraag voor de transportvergunning. Maar wij beoordelen wel altijd eerst de ontheffingsaanvraag. Pas als die is toegekend, beoordelen wij de aanvraag voor de transportvergunning.