Ontheffing aanvragen voor onderzoek aan risicodragende materialen

Bedrijven en instellingen die onderzoek gaan uitvoeren met risicodragend materiaal moeten voordat de activiteiten starten eerst een ontheffing R&D Fyto aanvragen bij de NVWA.

Ontheffing aanvragen

Gebruik de volgende links om een ontheffing aan te vragen:

De NVWA geeft per bedrijf zoveel mogelijk 1 ontheffing af voor onderzoek. Met 1 ontheffing kan goedkeuring voor meerdere activiteiten tegelijk worden verleend en ook voor 1 of meerdere risicodragende materialen.

Voor transportbewegingen is naast deze ontheffing aanvullend een transportdocument vereist.

De NVWA kan afhankelijk van de risico's aanvullende eisen stellen.

Voor de behandeling van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Voor nadere informatie over de actuele tarieven kunt u de NVWA-website raadplegen.

Wat anderen vragen over een aanvraag van ontheffingen

Lees de veelgestelde vragen bij Vraag en antwoord R&D Fyto.