Als ik een GGO-ontheffing heb, heb ik dan toch een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 nodig om onderzoek te doen met quarantaine organismen?

Als u onderzoek wilt doen aan gemodificeerde quarantaine (waardige) organismen hebt u naast een GGO-ontheffing ook een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 nodig. Een GGO-ontheffing voor het werken met gemodificeerde plantpathogenen staat los van een ontheffnig R&D Fyto (EU) 2019/829 en is primair gericht op de inperking van milieurisico's van het werken met gemodificeerde materialen. Het doel, de risicobeoordeling en de ontheffingsvoorwaarden verschillen van elkaar.

Dat betekent ook dat zowel de Categorie Fysische Inperking (ML-I, ML-II etcetera) voor de GGO-ontheffing als de Biorisk Plant Class (BPL-I, BPL-II etcetera) voor de ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 gebruikt moeten worden in de documenten en als aanduiding op de deur.