Bij wie moet ik een aanvraag voor een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 indienen?

U moet een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 voor goedkeuring van activiteiten (import, verkeer en het gebruik van onder verboden vallende levende stadia van schadelijke organismen, planten en andere materialen, groeimedium en grond) vóóraf aanvragen bij de NVWA. U kunt uw aanvraag indienen via het online aanvraagformulier.