Geldt gezuiverd RNA/DNA-materiaal van quarantaine(waardige) organismen ook als risicodragend materiaal en heb ik voor het verzenden ervan naar andere laboratoria een transportontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 nodig?

Gezuiverd RNA/DNA-materiaal van quarantaine(waardige) organismen geldt ook als risicodragend materiaal, maar alleen voor RNA/DNA van quarantaine(waardige)virussen en viroïden genoemd in het NVWA-register van quarantaine en quarantainewaardige organismen.

Transport ervan is uitsluitend toegestaan naar een ontvanger die voor ontvangst en gebruik van dit materiaal een geldige (EU) 2019/829 ontheffing heeft. Uitzondering hierop vormt het verkeer van RNA/DNA van quarantaine(waardige)virussen en viroïden naar laboratoria voor uitsluitend sequencing. Andere toepassingen ermee dan sequencing zijn potentieel risicovol en mogen alleen worden uitgevoerd na goedkeuring door de NVWA.

RNA/DNA van andere organismen (anders dan virussen en viroïden) is na zuivering niet meer infectieus. Daarom gelden er voor verzending en gebruik ervan na zuivering fytosanitair geen beperkingen.