Ik importeer incidenteel een plantje voor onderzoeksdoeleinden. Heb ik dan toch een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 nodig?

Voor het incidenteel importeren van een enkel plantje geldt er voor het binnenbrengen van onder invoerverboden vallend plantmateriaal een invoerverbod. Alleen voor onderzoek en selectie toepassingen kan een ontheffing worden verleend indien deze instelling een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829) heeft. Het plantje moet aan het einde van het onderzoek wel onschadelijk worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is het plantje te laten vervoeren naar een officiƫle door de NVWA goedgekeurde quarantaine voorziening. Als, na onderzoek blijkt dat er geen quarantaine (waardige) organismen aanwezig zijn, kan het plantje worden vrijgegeven voor niet ingeperkt gebruik.