Kan vanwege een Ingeperkt Gebruik (IG) ontheffing plantmateriaal wat valt onder een invoerverbod of EU-noodmaatregelen met een M of R-LoA worden geïmporteerd?

Nee, op grond van een IG-ontheffing kunnen alleen de in de organisme-scope genoemde organismen, hetzij geïsoleerd of aanwezig op plantmateriaal als substraat, worden geïmporteerd. Goedkeuring voor import van verboden plantmateriaal, kan alleen gegeven worden op basis van een verleende ontheffing Import Destructief Verboden Plantmateriaal (IDVP).