Mogen meerdere rechtspersonen van 1 ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 gebruik maken?

Een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 wordt afgegeven aan 1 rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verplichtingen die voortvloeien uit afgifte van de ontheffing. Ook wanneer er door derden (namens een andere rechtspersoon) goedgekeurde werkzaamheden uitgevoerd worden, is de ontheffingshouder eindverantwoordelijk.