Moet ik voor R&D zendingen die getransporteerd worden met een Letter of Authority (LoA) aangifte doen van import in Client Import?

U moet voor R&D Fyto zendingen geen aangifte doen in Client Import. Na melding van aankomst van de zending bij de NVWA via dtalert@nvwa.nl worden R&D Fyto importzendingen geïnspecteerd door inspecteurs van de NVWA. Bekijk de geldende gebruiksvoorwaarden.