Voor welke activiteiten heb ik een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 nodig?

Een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829 is nodig voor de volgende activiteiten: het importeren, in het verkeer brengen, in het bezit hebben en gebruiken voor onderzoeksdoeleinden van materialen die door de EU als risicomateriaal zijn aangemerkt en waarvoor verboden gelden. Deze risicomaterialen zijn genoemd in de Annexen I, II ( organismen) en III (materialen uit specifieke bestemmingen).