Wat gebeurt er als de aanvraag R&D Fyto (EU) 2019/829 niet volledig is?

Als de aanvraag R&D Fyto (EU) 2019/829 niet volledig is, wordt de verdere behandeling van de aanvraag éénmalig tijdelijk stopgezet. Dit in afwachting van aanvullingen/wijzigingen die binnen 2 maanden moeten worden aangeleverd. Na het verstrijken van deze termijn wordt de niet volledige aanvraag teruggestuurd. De kosten voor de volledigheidsbeoordeling worden in rekening gebracht bij de aanvrager.