Wat gebeurt er als de NVWA niet akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen in de ingediende initiële aanvraag?

Wanneer de NVWA niet akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen dan zal op basis van de Algemeen wet bestuursrecht de aanvrager eerst gehoord worden over eventuele alternatieven, alvorens een definitief besluit tot afwijzen te nemen. Worden er naar het oordeel van de NVWA geen veilige alternatieven aangedragen, dan kunnen de activiteiten niet worden goedgekeurd en zijn ze niet toegestaan.