Wat is de functie van het register Q en hoe komt het tot stand?

In het register Q staan alle organismen die door de NVWA quarantaine waardig zijn bevonden. Het register wordt regelmatig aangepast op basis van wijzigingen in EU-regelgeving. Of omdat de NVWA een organisme als quarantaine waardig heeft beoordeeld door vragen van organisaties om met bepaalde organismen te mogen werken.

Quickscan

Een schadelijk organisme komt in aanmerking voor een quarantaine(waardige) status als het nog niet in de EU voorkomt of slechts in een beperkt gebied. Ingeperkt werken ermee is dan noodzaak.

Bij een aanvraag om met een schadelijk organisme te mogen werken, dat nog niet in register Q staat en nog niet in de EU voorkomt of slechts in een beperkt gebied, maakt de NVWA een korte risicobeoordeling (Quickscan). In dit document staat een inschatting van de potentiƫle impact van het organisme voor de EU. De Quickscan publiceert de NVWA op haar website en deelt deze met de Europese Commissie en andere lidstaten. In het document staat geen naam van de aanvrager.