Wat is PEQ-G?

PEQ-G is een ontheffing die uitsluitend bestemd is voor zaaizaden die bij import of verkeer nog niet aan de geldende specifieke vereisten voldoen. Deze zaden staan vermeld in Annex VII en VIII van Verordening (EU) 2019/2072 of in eventuele noodmaatregelen. Zo mag u bijvoorbeeld zaden van Solanum lycopersicum en Capsicum spp. niet importeren zolang deze niet op de juiste wijze op ToBRFV getoetst zijn.

Met een PEQ-G ontheffing kunnen zaden die nog niet aan de bijzondere voorschriften voldoen met een door de NVWA op aanvraag verstrekte gewone (éénmalig te gebruiken) LoA worden vervoerd. De ontvanger slaat de zaden onder inperking op in afwachting van de uit te voeren importinspectie. Daarna moeten de vereiste toetsen alsnog worden uitgevoerd. Opslag en toetsing kan de PEQ-G ontheffinghouder onder voorwaarden in eigen beheer doen. Pas nadat de zaden vrij zijn bevonden in een officiële toets of toets onder officieel toezicht – conform een door de NVWA vastgesteld toetskader - kan de NVWA dit materiaal vrijgegeven.

Gedetailleerde informatie over PEQ-G kunt u vinden in de Eisentabel R&D Fyto, in werkblad 11 (Overzicht PEQ-typen) en in werkblad 10 (Overzicht LoA-typen).