Welke kosten zijn gemoeid met het verkrijgen van een ontheffing R&D Fyto (EU) 2019/829?

Zie Tarieven NVWA