Wetgeving tandbleekmiddelen

Als u tandbleekmiddelen verhandelt dan moet u zicht houden aan de verplichtingen van de cosmeticaverordening .

Cosmeticaverordening

De Cosmeticaverordening 1223/2009/EG is in Nederland geïmplementeerd in het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011.

In Bijlage III van de Cosmeticaverordening, rangnummer 12 (d) en 12 (e), worden limieten gesteld aan de gehaltes waterstofperoxide in tandbleekmiddelen en de etiketteringseisen. Op de verpakking van een tandbleekmiddelen moet de exacte concentratie waterstofperoxide (H2O2) die aanwezig is of vrijkomt in procenten zijn vermeld, als dit percentage hoger is dan 0,1%.

Verkoop rechtstreeks aan consument (vrije verkoop)

Drogisterijen, webshops, bleekstudio's, vrijgevestigde mondhygiënisten en schoonheidssalons die tandbleekmiddelen rechtstreeks aan consumenten verkopen, mogen uitsluitend producten verstrekken die maximaal 0,1% waterstofperoxide bevatten of afgeven.

Verkoop aan tandartsen en mondhygiënisten

Groothandels voor tandartsen (dental depots) die tandbleekmiddelen aan tandartsen verstrekken, mogen producten leveren die maximaal 6% waterstofperoxide bevatten of afgeven. Dit geldt ook voor de levering van tandbleekmiddelen aan mondhygiënisten die werken in een tandartspraktijk.

Tandartsen en mondhygiënisten die werken in een tandartspraktijk, mogen producten die tussen de 0,1% en 6% waterstofperoxide bevatten of afgeven, meegeven aan de cliënt. Dit mag echter alleen als de behandeling in de praktijk is gestart en thuis moet worden voortgezet. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op het gebruik van tandbleekmiddelen voor de behandeling van cliënten in tandartspraktijken.

Regelgeving tandbleekmiddelen

  • Tandbleekmiddelen die tot maximaal 6% waterstofperoxide bevatten of afgeven, mogen uitsluitend aan tandartsen worden verkocht. Tandartsen, of mondhygiënisten die onder rechtstreeks toezicht van de tandarts werken, mogen de producten alleen gebruiken bij personen van 18 jaar of ouder.
  • Tandbleekmiddelen die tot 0,1% waterstofperoxide bevatten of afgeven, mogen vrij aan consumenten worden verkocht. 'Vrij' wil zeggen: door ondernemers in drogisterijen, bleekshops, schoonheidssalons en via internet.
  • Op verpakkingen van tandbleekmiddelen die meer dan 0,1% waterstofperoxide bevatten of afgeven moet de exacte concentratie waterstofperoxide (H2O2) die aanwezig is, of de concentratie die uit andere verbindingen of mengsels vrijkomt, in procenten worden vermeld.
  • Ondernemers die tandbleekmiddelen verhandelen, moeten ervoor zorgen dat de producten veilig zijn en aan alle wettelijke eisen voldoen.
  • Vrijgevestigde mondhygiënisten en schoonheidsspecialisten mogen geen producten gebruiken met een waterstofperoxidegehalte hoger dan 0,1%. Alleen tandartsen en mondhygiënisten binnen een tandartspraktijk mogen producten gebruiken met een waterstofperoxidegehalte hoger dan 0,1%.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de toepassing van deze producten in de medische sector. De NVWA houdt toezicht op het verhandelen van de middelen via winkels, salons, internet en dental depots.