Risico's tandbleekmiddelen

Tandbleekmiddelen met een waterstofperoxidepercentage van meer dan 0,1% kunnen uw mondslijmvliezen en het tandvlees tijdelijk irriteren en overgevoeligheid van de tanden voor temperatuurwisselingen veroorzaken.

Gehalte waterstofperoxide

Ook bij tandbleken in combinatie met roken en alcoholgebruik is er een verhoogde kans op tandvleesschade. De EU heeft deze gezondheidsrisico's gezien en de wettelijke grens voor het vrij verhandelen van waterstofperoxide in tandbleekmiddelen op 0,1% gesteld. Het gebruik van middelen met meer dan 0,1% tot maximaal 6% waterstofperoxide vindt om veiligheidsredenen plaats bij de tandarts.

Tandartsbegeleiding

Over de gezondheidseffecten van langdurig gebruik van tandbleekmiddelen met waterstofperoxide is nog onvoldoende bekend. Daarom is het belangrijk dat u uw tanden onder begeleiding van een tandarts  laat bleken.

Alleen tandbleekmiddelen die maximaal 0,1% waterstofperoxide bevatten of afgeven mag u zonder tussenkomst van een tandarts kopen.