Wetgeving voor tatoeëerders

Als tatoeëerder moet u zich houden aan de regels in het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen. De belangrijkste eisen uit dit besluit zijn dat u een vergunning heeft en hygiënisch werkt.

Wetten

In de Warenwetregeling tatoeëren en piercen zijn de artikelen 5 en 9 uit het Warenwetbesluit verder uitgewerkt. U hebt ook te maken met het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen. Hierin staat aan welke eisen de inkten moeten voldoen.

GGD-vergunning

U mag zonder vergunning geen tatoeage of permanente make-up zetten. Een vergunning vraagt u aan bij de GGD. U krijgt deze als uit een inspectie door de GGD blijkt dat u hygiënisch werkt. De verstrekte vergunning is gebonden aan de ruimte waarin u de activiteiten uitvoert. Als u werkzaamheden op meerder locaties verricht, dan moet u voor elke locatie een aparte vergunning aanvragen. Om een vergunning aan te vragen levert u het aanvraagformulier in bij de GGD in uw regio.

Ontheffing voor evenementen

U mag niet zomaar op beurzen, conventies of evenementen tatoeëren. Bent u de organisator van het evenement ? Dan kunt u een ontheffing aanvragen via het meldingsformulier op de website van het RIVM. De regels voor een ontheffing staan in de Warenwetregeling vrijstelling vergunning.

Vergunninghouders vindt u in de database van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV). Deze database staat op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl.

Hygiënerichtlijnen

In opdracht van het ministerie van VWS zijn door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) hygiënerichtlijnen opgesteld om complicaties bij het aanbrengen van een tatoeage te minimaliseren.

Wanneer u werkt volgens deze landelijke richtlijnen voldoet u aan de eisen uit de Warenwetregeling tatoeëren en piercen.

In de hygiënerichtlijnen voor tatoeëren (juni 2014) staan onder meer eisen die gelden voor u als tattoeërder, de instrumenten en de werkomgeving. Vergelijkbare informatie over piercing en permanente make-up vindt u in de hygiënerichtlijnen voor piercing (algemeen en specifiek voor het piercen van oren en neusvleugels en voor permanente make-up juni 2014).

Een volledig overzicht van de regelingen, besluiten en richtlijnen staat op de website van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Leeftijdsgrenzen

U mag geen tatoeage aanbrengen bij kinderen onder de 12 jaar. Boven de 16 mogen kinderen zelf beslissen of ze een tatoeage laten zetten. Bij kinderen van 12-16 jaar mag u alleen met toestemming van de ouder of verzorger een tatoeage aanbrengen. De ouders van het kind moeten tijdens de behandeling aanwezig zijn in de tatoeagestudio. Bij kinderen van 12-16 jaar mag u geen tatoeage aanbrengen op het hoofd, de hals, de polsen of handen, tepels bij meisjes of genitaliën.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid als ondernemer om deze leeftijdsgrenzen goed te bewaken. Bij het niet naleven ervan, kan de NVWA u een boete opleggen of uw vergunning laten intrekken door de GGD. De regels rondom leeftijdsgrenzen vindt u in artikel 24 van de Warenwet.

Tatoeagekleurstoffen

Bij het plaatsen van een tatoeage of permanente make-up moet u ook rekening houden met het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen. Dit besluit stelt eisen aan de microbiologische en chemische veiligheid van kleurstoffen die u gebruikt.

Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen

Geen enkele tatoeagekleurstof mag de gezondheid of veiligheid van mensen schaden. Kleurstoffen mogen dus geen schadelijke stoffen bevatten zoals bepaalde azo-kleurstoffen, zware metalen of PAK's, of bacteriologisch verontreinigd zijn. Kleurstoffen die niet voldoen aan het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen zijn in Nederland verboden.

Controle op chemische samenstelling

U bent verantwoordelijk voor gebruik van veilige inkten die aan de eisen voldoen. Voor zover bekend zijn er in Nederland momenteel geen particuliere laboratoria die nu al in staat zijn om te onderzoeken of tatoeage-inkten of PMU-inkten voldoen aan alle bepalingen uit het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen. Dit ontslaat u als Nederlandse tatoeëerders of importeurs niet van uw verantwoordelijkheid om uitsluitend veilige kleurstoffen te gebruiken of te leveren aan uw afnemers. U kunt van uw leverancier de garantie vragen dat de kleurstoffen voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Vraag naar analysecertificaten.

Als u kleurstoffen rechtstreeks koopt vanuit het buitenland dan bent u de importeur. U bent dan volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gebruikte kleurstoffen.

Bent u importeur? Dan kunt u de fabrikant van de kleurstoffen vragen om de garantie dat de kleurstoffen aan de Nederlandse wetgeving voldoen. U moet van de fabrikant eisen dat zij uitsluitend grondstoffen gebruiken waarmee zij inkten bereiden die voldoen aan het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen.

Daarnaast kunnen de (georganiseerde) Nederlandse importeurs actief commerciële laboratoria benaderen met het verzoek de NVWA analysemethode in hun pakket op te nemen om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen.

Crematie-as toevoegen aan inkt

Volgens de hygiënerichtlijn mag u bij het zetten van een tatoeage uitsluitend zuurvrije vaseline of uierzalf gebruiken. De inkten mag u alleen verdunnen met water, alcohol, glycerine of mengsels daarvan. Tatoeage-inkten mogen geen schadelijke stoffen bevatten. As van een overledene heeft een hittebehandeling gehad maar is bij verwerking in een tatoeage zeker niet meer steriel. As kan alle mogelijke schadelijke verbrandingsproducten bevatten; van zware metalen tot polycyclische aromaten en dioxinen. Vooraf is niet bekend welke schadelijke stoffen aanwezig zijn, en wat de gevolgen zijn op langere termijn.

Veel tatoeëerders beginnen er dan ook niet aan. Als tatoeëerder blijft u uiteindelijk toch verantwoordelijk voor de gezette tatoeage. Daarnaast is het verboden dat u handelt in strijd met de hygiënerichtlijn. Een verboden handeling heeft invloed op uw vergunningaanvraag of leidt tot het intrekken van uw vergunning.

Verkoop inkt aan particulieren

Wettelijk is het niet verboden tatoeagematerialen of piercingmaterialen te verhandelen aan particulieren. Als u tatoeagediensten, piercingdiensten of PMU-diensten aanbiedt, dan moet u beschikken over een door de GGD afgegeven vergunning. Zo'n vergunning krijgt u als u aantoont dat u in uw bedrijf op hygiënische wijze werkt.

Het beleid van zowel de overheid als van de branches is erop gericht om het werken zonder vergunning tegen te gaan. Verschillende leveranciers van tatoeagematerialen, piercingmaterialen en PMU-materialen verhandelen dan ook alleen materialen aan ondernemers die beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en dus niet aan particulieren.

Consumenten informeren

Als ondernemer bent u verplicht consumenten die een tatoeage of permanente make-up laten plaatsen, te informeren over de risico's van tatoeëren en de verzorging van de wond.

  • Informatie over de risico's van tatoeages: hoofdstuk 8 van de relevante hygiënerichtlijnen.
  • Nazorginstructies: hoofdstuk 8 van relevante hygiënerichtlijnen.

Daarnaast is het belangrijk dat u met de klant de vragenlijst van het toestemmingsformulier doorneemt. Ondertekening van dit formulier door uw klant is niet verplicht. Voor u is dat wel verstandig voor het geval zich achteraf problemen voordoen. De toestemmingsformulieren kan de toezichthouder tijdens inspecties bij u opvragen voor inzage.

  • Toestemmingsformulier: hoofdstuk 8 van relevante hygiënerichtlijnen.