Advies van BuRO over crematie-as in tatoeages

BuRO kan niet zeggen of het veilig is om crematie-as te verwerken in tatoeage-inkt. Crematie-as kan schadelijke stoffen bevatten. Daarom adviseert BuRO de NVWA om het voorzorgprincipe te hanteren. Dit houdt in dat tatoeages met crematie-as moeten voldoen aan de eisen voor veiligheid en gezondheid uit de Warenwet.

Aanleiding

Sommige mensen willen als herinnering aan een overleden dierbare een tatoeage waar crematie-as in de tatoeage-inkt is verwerkt. Er zijn tatoeëerders die deze mogelijkheid aanbieden. Het ministerie van VWS heeft aan BuRO gevraagd om te onderzoeken of hier risico’s voor de consument aan verbonden zijn.

Crematie-as in tatoeages

Tatoeages met crematie-as moeten voldoen aan de eisen voor hygiëne en veiligheid zoals beschreven in de Warenwetbesluiten Tatoeëren en piercen en Tatoeagekleurstoffen. Op basis van de beschikbare gegevens concludeert BuRO dat het op dit moment niet mogelijk is een onderbouwde uitspraak te doen over of tatoeages met crematie-as voldoen aan deze wettelijke eisen. Gezien de samenstelling van crematie-as kan deze mogelijk schadelijke stoffen voor de consument bevatten.