Risico's onveilig draagbaar klimmaterieel

Met draagbaar klimmaterieel zoals ladders en trappen werkt u vaak op hoogte. Vallen van hoogte is daardoor het grootste risico. Letsel dat u kunt krijgen kan zeer uiteen lopen; van lichte verwondingen tot verwondingen met de dood tot gevolg.

Wat kan het risico op ongevallen/letsel verhogen

  • Gebruik van onveilig draagbaar klimmaterieel dat niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet.
  • Gebruik van beschadigd draagbaar klimmaterieel.
  • Zelfstandig of onoordeelkundig aanpassen van draagbaar klimmaterieel.
  • Onvoldoende voorbereidende handelingen voorafgaand aan het gebruik.
  • Onvoldoende onderhoud.
  • Ongunstige omgevingscondities (bijvoorbeeld weersomstandigheden, ondergrond, aanwezigheid elektriciteit.
  • Onjuiste manier van opstellen.

VeiligheidNL registreert jaarlijks ongeveer 5.700 ongevallen die behandeld worden in spoedeisende eerste hulpafdelingen. 70% van de ongevallen waarbij draagbaar klimmaterieel betrokken was, betrof een val van of met een ladder. 30% betrof een val van of met een huishoudtrapje. De meeste ongevallen gebeuren tijdens het klussen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert gemiddeld 8 dodelijke valpartijen van ladders in privésfeer en arbeidssfeer samen.

De meeste valpartijen zijn niet, of niet direct, te wijten aan de onveiligheid van de ladder of trap, maar aan verkeerd gebruik door de gebruiker.

Voorbeelden van verkeerd gebruik ladders en trappen

  • Plaatsen van een ladder of trap op een ongelijke, gladde of zachte ondergrond.
  • Overslaan van een trede bij het klimmen of afdalen.
  • Plaatsen van een ladder onder een te schuine hoek.

In een aantal gevallen ( jaarlijks enkele tientallen) is een ongeval te wijten aan een onveilige ladder. Daarnaast is er een enkele keer sprake van inklemmen van vingers, handen of voeten na verplaatsen of inschuiven van de ladder of trap.