Rol NVWA bij trappen, ladders en steigers

De NVWA controleert of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de eisen en verplichtingen van de wet. Verder controleert de NVWA steekproefsgewijs producten die via Nederland in Europa worden geïmporteerd.

Europese RAPEX-systeem

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Op draagbaar klimmaterieel uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik houdt de Nederlandse Arbeidsinspectie toezicht.