Checklist hokverrijking varkens

In dit document kunt u lezen welke criteria de NVWA gebruikt om te beoordelen of hokverrijkingsmateriaal voldoet. Dit onderdeel wordt sinds juni 2019 meegenomen tijdens inspecties op varkensbedrijven.