K-VKE-I&R-ID03 Informatiedocument identificatie en registratie varken

In dit document worden de wettelijke voorschriften voor identificatie en registratie van varkens samengevat. Wat de interventies zijn bij afwijkingen staat in de werkvoorschriften exportcertificering en AM-keuring roodvlees.