Klimaat in varkensstallen

Het klimaat in stallen mag niet schadelijk zijn voor varkens. U mag zelf bepalen hoe u voor een goed stalklimaat zorgt. De NVWA let op 5 kenmerken om vast te stellen of het stalklimaat in orde is.

Waar moet het klimaat in mijn stal aan voldoen zodat ik mijn varkens geen schade toebreng?

U moet het klimaat in een varkensstal zodanig regelen dat varkens zich goed voelen en gezond blijven.

Welke zaken spelen een rol bij het klimaat in een varkensstal?

Het klimaat in een varkensstal gaat over het beheersen van de eigenschappen van de lucht. Dat heeft te maken met:

  • de luchtcirculatie
  • het stofgehalte van de lucht
  • de temperatuur
  • de relatieve luchtvochtigheid
  • de gasconcentraties in de omgeving van het dier

Wat is de norm voor het stalklimaat in varkensstallen?

Het stalklimaat mag niet schadelijk zijn voor het dier. Deze open norm geeft echter onzekerheid aan veehouders en toezichthouder. Waar moet u precies aan voldoen? En waar let de toezichthouder op? Om daar meer inzicht in te krijgen heeft Wageningen Livestock Research, in samenwerking met de NVWA, onderzoek uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar indicatoren die helpen bepalen wat een ontoereikend stalklimaat is in varkensstallen.

Hoe gaat de NVWA mijn bedrijf op de norm voor het stalklimaat controleren?

De NVWA let op 5 kenmerken in varkensstallen om het stalklimaat te controleren. Als een stal minder goed scoort op deze 5 kenmerken, kan dat schadelijk zijn voor de diergezondheid en het dierenwelzijn.

Welke 5 kenmerken zijn dat?

De 5 kenmerken waar de NVWA tijdens controles op let om het stalklimaat te beoordelen zijn:

  1. CO2- en NH3-concentraties
  2. mate van roodheid en/of bevuiling in de ogen
  3. mate van oorbijten
  4. mate van staartbijten
  5. mate van bevuiling van de dieren

Waar kan ik meer informatie vinden over deze 5 kenmerken?

Kijk voor meer informatie over het klimaat in varkensstallen in het rapport 'Signaalindicatoren handhaving van open normen voor dierenwelzijn' van Wageningen Livestock Research uit april 2017.

Wat gebeurt er als ik niet aan de norm voldoe?

Als u niet aan de norm voldoet, kan de NVWA handhavend optreden. Zie ook Toezicht, maatregelen en boetes.

Bij hoeveel bedrijven is informatie verzameld om uit te zoeken hoe de open norm gecontroleerd kan worden?

De NVWA heeft voor dit onderzoek bij circa 100 varkenshouders informatie verzameld. Het doel was om uit te zoeken welke kenmerken het meest bepalend zijn om een oordeel te geven over het stalklimaat.