Inspectieresultaten vervoer van dierlijke bijproducten

De NVWA houdt toezicht op het vervoer van dierlijke bijproducten, zoals slachtafval en mest. Ieder jaar publiceren wij onze inspectieresultaten.