Risico's in de roodvleesketen

Bij de productie en verwerking van vlees kunnen veiligheidsrisico's ontstaan. Het onafhankelijke bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft in kaart gebracht welke risico's voor voedselveiligheid en dierenwelzijn de productie van roodvlees met zich meebrengt. En waar die zich in de keten voordoen; van primair bedrijf tot en met de handel.

De ketenanalyse toont waar het toezicht op de roodvleesketen het meest effectief is. En bevat aanbevelingen voor zowel toezicht als beleid om risicogericht en ketengericht te kunnen werken.

Risicobeoordeling roodvleesketen BuRO 
(runderen, varkens, paarden, schapen en geiten)

Reactie van de inspecteur-generaal NVWA op de risicobeoordeling roodvleesketen van BuRO:

De aandachtspunten voor toezicht

  • Hygiëne: microbiologische besmettingen en fecale bezoedeling
  • Illegaal gebruik antibiotica
  • Ongedierte, insleep dierziekten (primaire sector)
  • Dierverwaarlozing
  • Onbedwelmd doden van slachtdieren
  • Illegale slacht
  • Fraude met dierlijke bijproducten
  • Herkomstfraude, tracering
  • Etikettering