Hygiëneprotocol laden en lossen dieren

In dit hygiëneprotocol staat hoe transporteurs van vee moeten werken bij het laden en lossen van vee op een primair bedrijf tijdens de bestrijding van een zeer besmettelijke dierziekte of in de periode vlak na de bestrijding.