Kaart met vogelgriep besmette dode wilde vogels

Wilt u weten waar in Nederland dode wilde (water)vogels zijn gevonden die besmet zijn met vogelgriep? Kijk dan op deze kaart voor een totaaloverzicht van alle vindplaatsen. 

Besmettingen in Nederland

Op de kaart ziet u de vindplaatsen per gemeente. In de rode gebieden zijn besmette vogels gevonden.

Op de kaart staan alleen de gevonden besmette vogels van de laatste 2 maanden. Eerder besmette gebieden kunnen weer wit zijn op de kaart.

Dode wilde vogel gevonden?

Door een melding te doen, helpt u zicht te houden op de verspreiding van vogelgriep onder wilde vogels. Bekijk onze meldwijzer.

Let op: raak dode vogels niet aan.

Kaart met meldingen dode wilde vogels

Wilt u weten of dode wilde vogels al zijn gemeld? Kijk dan op de kaart met alle meldingen. Op de kaart staan alle dode wilde vogels die zijn gemeld, dus ook vogels die niet zijn doodgegaan aan vogelgriep.