Pootringen verplicht bij kweek beschermde vogels

Kweekt of fokt u beschermde vogels? Dan moeten uw vogels een pootring hebben. De ringen moeten een bepaalde code en kleur hebben, afhankelijk van de soort vogel en het jaar van uitbroeden. Ook moet u in een aantal gevallen een administratie bijhouden.

Welke vogels moet ik ringen?

U moet alle inheemse en uitheemse beschermde vogels een pootring geven. Het gaat om de volgende vogels:

Wat staat er op de pootringen van vogels?

De ringen zijn individueel gemerkt. Dat betekent dat op de pootring van een vogel die in Nederland is gekweekt de volgende gegevens moeten staan:

 • de inscriptie 'NL'
 • de binnendiameter
 • het jaartal waarin de ring is aangebracht
 • de code van de vogelbond
 • het kweeknummer
 • het volgnummer

Houd daarnaast ook altijd rekening met het volgende:

 • De pootring is rond, heeft geen naad en mag niet beschadigd zijn.
 • De pootring moet niet verwijderd kunnen worden, niet bij jonge en niet bij volwassen vogels.

Let op: u mag als aanvrager van de pootringen, deze nooit aan een ander geven of verkopen.

Welke maat pootring heb ik nodig voor mijn vogels?

De juiste maat pootring voor elke vogel vindt u in bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming. De ringen brengt u aan in de eerste levensdagen van de vogel.

De ringmaat is per vogel vastgesteld en mag alleen afwijken op aangeven van een dierenarts of andere deskundige.

Grotere ringmaat alleen bij uitzondering

In een aantal gevallen geldt een uitzondering en mag u een grotere ringmaat aanbrengen dan aangegeven. Dit zijn de voorwaarden:

 • U moet aantonen dat een grotere ring noodzakelijk is vanwege de dikte van de poot.
 • U moet de grotere pootring aanvragen bij een erkende vogelbond op het moment dat u verwacht dat er jongen komen.

Hoe toont u aan dat een grotere ringmaat nodig is?

U mag een grotere ringmaat gebruiken als van een van de volgende vogels de dikte van de poten groter is dan gemiddeld bij de soort:

 • het ouderpaar
 • andere gekweekte vogels van hetzelfde ouderpaar

U kunt dat aantonen met foto's van de poten van een van deze dieren. Op deze foto moet te zien zijn dat de ring te strak zit, of dat de pootring is ingegroeid. Bewaar bij de foto's zoveel mogelijk gegevens, zoals:

 • de datum waarop de foto gemaakt is
 • de ringinscriptie
 • de ringmaat
 • naam en adres van de kweker
 • de vogelsoort

Let op: de uitzondering geldt niet als u te laat bent met het ringen van een jonge vogel. Neem in dat geval contact op met deĀ Rijksdienst voor Ondernemend NederlandĀ (RVO).

Te kleine pootring laten verwijderen bij volwassen vogel

Is een pootring te klein? En kunt u dat aantonen met foto's van de vogel met een te kleine pootring? Laat die dan altijd verwijderen door een dierenarts. En bewaar de verwijderde pootring.

Laat de dierenarts vervolgens een verklaring opstellen en ondertekenen met daarop:

 • de datum van verwijdering
 • gebruikte ringmaat
 • jaartal van aanbrengen
 • de ringinscriptie
 • de reden van verwijderen van de pootring
 • naam en adres van de houder
 • de vogelsoort
 • de gegevens van de dierenarts zelf

Let op: neem altijd contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als u de ring laat verwijderen van een beschermde vogel

Waar bestel ik pootringen?

U kunt de pootringen bestellen bij een aantal vogelbonden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft erkend. U vindt die bonden op de website van de RVO bij Ringen bestellen.

Let op: vraagt u ringen aan voor vogels uit de Basisverordening bijlage A? Dan moet u de ringen ook daadwerkelijk gebruiken voor die vogels, en mag u ze niet voor andere vogels gebruiken.

Vogelsoorten die u fokt opgeven

U moet alle vogelsoorten waarvoor u de ringen gebruikt opgeven bij een van de 5 vogelbonden die ringen afgeven voor beschermde soorten.

Administratie bijhouden

U moet voor sommige vogels ook een administratie bijhouden. In die administratie vermeldt u onder andere:

 • de wetenschappelijke naam van de vogel
 • de geboortedatum
 • wanneer de ring is aangebracht

Welke regels er nog meer gelden bij uw administratie leest u in:

Voor welke vogels geldt de administratieplicht?

De administratieplicht geldt voor:

 • alle vogels in bijlage A van de CITES-Verordening met een pootring of een chip
 • alle vogels in bijlage B van de CITES-Verordening zonder een pootring

U vint deze vogels in de kolommen Bijlage A en Bijlage B van de CITES-Verordening. Ze staan vermeld vanaf pagina 36 van de Verordening (EG) 338/97.

Controle op pootringen

Wij inspecteren op vogelbeurzen, markten en bij kwekers thuis. Wij controleren daar de afgifte, ringmaten en kenmerken van de pootringen.

Bij overtredingen kunt u een boete krijgen. Ook kunnen uw vogels in beslag genomen worden.

Waar staat dit in de wet?

Waarop u moet letten als u vogels kweekt, leest u in de volgende wetgeving:

 • Wet natuurbescherming
  In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden mogen worden als zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond.
 • Wet dieren
  Hier leest u waaraan u zich moet houden als u dieren verhandelt. Ook staan daar regels over dierenwelzijn.
 • Besluit houders van dieren
  Hier leest u waaraan u zich moet houden als u dieren verhandelt. Ook staan daar regels over dierenwelzijn.