Veilig gebruik wensballon

Voordat u wensballonnen gebruikt is het verstandig om eerst informatie in te winnen over welke wensballonnen veilig zijn en waar u ze mag op laten.

Check vooraf de veiligheidseisen

Controleer voordat u de wensballon gebruikt of deze aan alle veiligheidseisen die de NVWA met fabrikanten en importeurs heeft afgesproken voldoet.

Gebruik geen buitenlandse wensballonnen

U mag alleen in Nederland gekochte wensballonnen met een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing oplaten. De NVWA houdt toezicht op producten op de Nederlandse markt en controleert of deze voldoen aan de wettelijke eisen. De eisen die Nederland aan wensballonnen stelt om het product veiliger te maken, gelden niet in andere landen waar wensballonnen worden verkocht. In het buitenland aangeschafte wensballonnen zijn daarom brandgevaarlijker en is er dus een groter risico voor u en uw omgeving.

Volg de gebruiksaanwijzing op

  • Controleer de ballon voor gebruik op beschadigingen, zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op. Bevestig geen objecten anders dan bijgeleverd aan de ballon.
  • Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon alleen op bij droog weer en een maximale windkracht van 2 Bft. Laat de ballon niet op in perioden van extreme droogte.
  • Let goed op de omgeving. Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op. Zorg voor een vrije uitvliegroute; houd ruime afstand van bomen, huizen, gebouwen en andere obstakels. De afstand moet minimaal 2 keer de hoogte van de dichtstbijzijnde obstakels zijn. Laat de ballon niet op in de buurt van brandbare objecten.
  • Laat de ballon niet op binnen een straal van 15 km van (zweef)vliegvelden.
  • Zorg voor hulp. Laat de ballon altijd met minstens 2 volwassen personen op. Houd de ballon met 2 personen vast.
  • Houd een emmer bluswater bij de hand.
  • Neem de tijd. Houd de ballon minstens 90 seconden vast, terwijl de brander goed brandt. Laat hem dan pas los.

Neem contact op met uw gemeente

Het oplaten van wensballonnen is niet in heel Nederland toegestaan. In sommige gemeenten is het volgens een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden wensballonnen op te laten. Informeer bij uw gemeente of het in uw gemeente verboden is wensballonnen op te laten.