Wetgeving wensballonnen

Als u wensballonnen verhandelt dan moet u zich houden aan de Warenwet, luchtvaartregelgeving en Europese regelgeving.

Warenwet

De Warenwet verbiedt het verhandelen van niet-levensmiddelen die bij gebruik overeenkomstig de bestemming een gevaar vormen voor de gezondheid of veiligheid van de mens. Op basis van artikel 18 onder aanhef sub a van de Warenwet geldt dit ook voor de veiligheid van zaken.

Luchtvaartregelgeving

Wensballonnen waarin metalen delen zitten kunnen een gevaar voor de luchtvaartveiligheid opleveren als ze in botsing komen met een luchtvaartuig. Wensballonnen mogen geen metalen voorwerpen of onderdelen bevatten. De hoogte of de breedte mag niet meer dan 75 cm bedragen. Specifiek voor deze situatie is de luchtvaartregelgeving aangepast (Regeling kabelvliegers en kleine ballons).

Europese regelgeving

Een aantal Europese lidstaten (Duitsland, Oostenrijk) verbiedt dat u wensballonnen op laat of verhandelt.