Wild inkopen bij jagers

Bent u een wildbewerkingsinrichting, restauranthouder, poelier of particulier? En koopt u karkassen of vlees van grof en klein vrij wild bij een jager? Dan moet u zelf controleren of het wild niet gestroopt is en het vlees veilig is om te eten. Waar kunt u op letten? En waar controleert de NVWA op bij inspecties?

De regels in het kort

Wildbewerkingsinrichtingen, restaurants en poeliers die geschoten wild rechtstreeks bij een jager kopen, mogen dit alleen doen als er een verklaring wildhygiëne bij zit. Dit heet ook wel ‘verklaring van eerste onderzoek’. Gaat het om vlees van een wild zwijn, dan moet er ook een negatieve uitslag van een trichine-onderzoek bij zitten. Dat betekent dat het vlees niet besmet is met trichine.

Verder moet elke ondernemer zich houden aan de regels over hygiënisch werken. Hij kan hierbij gebruik maken van hygiënecodes, bijvoorbeeld  van de Hygiënecode voor de horeca of de Hygiënecode voor het poeliersbedrijf.

Poeliersbedrijven en horecaondernemers moeten geregistreerd zijn bij de NVWA. Wildbewerkingsinrichtingen moeten erkend zijn door de NVWA.

Verklaring wildhygiëne of verklaring van eerste onderzoek

Bij het wild moet een document zitten waarin staat door wie, waar en wanneer het wild is geschoten. De jager moet het 1e gedeelte van dit document invullen en ondertekenen. Een gekwalificeerd persoon vult het 2e gedeelte van deze verklaring in en ondertekent deze.

Gekwalificeerd persoon

Een gekwalificeerd persoon is een jager die de cursus Wildhygiëne van de Stichting Jachtopleiding Nederland succesvol heeft afgerond. De jager en de gekwalificeerd persoon op de verklaring kan dus dezelfde persoon zijn.

Loodje tegen stropen

Bij grof wild, zoals edelherten, reeën, zwijnen en damherten moet aan het karkas een ‘loodje’ hangen. Dat is een soort zegel of merk met een uniek nummer dat uitgegeven is door de wildbeheereenheid van het gebied waar het dier is geschoten. Dit nummer is gekoppeld aan een afschotvergunning en moet stroperij voorkomen.

Uitslag trichine-onderzoek bij wilde zwijnen

Koopt u een karkas of vlees van een wild zwijn? Dan moet de verkoper de uitslag van een trichine-onderzoek overleggen. In vlees van wilde zwijnen kan de rondworm Trichinella zitten die bij mensen de infectieziekte Trichinellose (website RIVM) kan veroorzaken. Blijkt na onderzoek dat er Trichinella in het vlees zit? Dan is het vlees niet geschikt voor consumptie en mag het niet in de handel worden gebracht.

Inspecties door de NVWA

Bij ondernemers die karkassen of vlees van wild rechtstreeks bij de jager kopen, controleert de NVWA op de volgende onderwerpen:

  • Aanwezigheid en volledigheid  van de Verklaring van wildhygiëne of eerste onderzoek.
  • Trichine-uitslagen bij wilde zwijnen.
  • Hygiënische verwerking van het wild volgens de voorschriften van een Hygiënecode (indien van toepassing).
  • Afvalstroom van materiaal dat niet geschikt is voor consumptie.