Normen voor ontwerpers zonnebanken

Als u zonnebanken ontwerpt dan moet u zich houden aan de Europese normen en EN normen.

Europese normen

Europese normen zijn vrijwillige afspraken met criteria voor geproduceerde producten. Sommige normen hebben de status van geharmoniseerde norm. Van een product dat voldoet aan een geharmoniseerde norm wordt verwacht dat het voldoet aan de essentiƫle eisen van de richtlijnen; het vermoeden van overeenstemming. Juridisch geldt het vermoeden pas wanneer de norm door de zogenaamde 'formal vote' heen is gekomen en gepubliceerd is in de Official Journal van de Europese Unie.

Specifieke normen

Voor zonnebanken gelden productspecifieke geharmoniseerde normen:

  • De norm EN 60335-1: 'Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements'.
  • De norm EN 60335-2-27: 'Household and similar electrical appliances - Safety - Part 27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation'.

Let hierbij wel op de aanvullingen zoals beschreven in het SCCP-rapport (PDF).

De normen vindt u op website van het NEN.