Rol NVWA bij zonnebanken

Als u beheerder van een zonnestudio bent dan kan een inspecteur van de NVWA langskomen. Wij controleren de norm voor UV-straling en of u gebruikers van uw zonnebank goed informeert en uw bezoekers niet jonger zijn dan 18 jaar.

Waar let de NVWA-inspecteur op

De NVWA heeft branchevertegenwoordigers van ondernemers die handelen in zonneapparatuur geïnformeerd over de nieuwe eisen die aan zonneapparaten gesteld zijn. Aansluitend is de NVWA gestart met inspecties bij importeurs en fabrikanten van zonnebanken. Ook zonnestudio's kunnen rekenen op bezoek van een inspecteur van de NVWA.

De NVWA let bij deze controles op de beschikbaarheid van meetgegevens waaruit blijkt dat de straling binnen de marge van 0,3 W/m2 blijft. Ook letten we op de beschikbaarheid van instructies bij de zonnebank voor uw bezoeker en op het toepassen van de leeftijdsgrens.

Status apparatenpaspoort

Het apparatenpaspoort is een initiatief van de branchevereniging. Het is dus geen wettelijk document. Een geldig en juist toegepast paspoort kan bij de controle door de NVWA wel helpen bij het aantonen dat een apparaat voldoet aan de eisen.

Verschil inspecties

Tijdens inspecties bij studiohouders/-beheerders of andere verhuurders van zonnebanken controleert de NVWA aanvullend op bijvoorbeeld:

 • de bekwaamheid van de verhuurder
 • het houden van een intakegesprek waarbij u bij voorkeur schriftelijk vastlegt:┬á
  • huidtype van de klant
  • bestralingsschema
  • leeftijd van de klant

Daarnaast kijken we naar:

 • verstrekking van deugdelijke UV-brillen
 • verstrekken van juiste en volledige informatie aan de klant
 • klachtenregistratie