Regels voor fabrikanten, importeurs en verhuurders zonnebanken

Bent u fabrikant, importeur of verhuurder van zonnebanken? Dan moet u zich houden aan regels over onder andere een maximum aan UV-straling van zonnebanken.

Maximum UV-straling

De regels die gelden sinds 23 juli 2007 stellen onder andere een maximum aan de straling van zonnebanken. De regels gelden voor iedere fabrikant en importeur van zonnebanken. Ook verhuurders van zonnebanken, zoals zonnestudio's, zwembaden en wellnesscentra moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Regels voor verhuurders van zonnebanken

Als verhuurder van zonnebanken moet u de gebruiker van de zonnebank informeren. De manier waarop u dit doet is vrij. Het advies is om dit in een intakegesprek te doen.

  • Houd een intakegesprek met een nieuwe klant.
  • Leg de uitkomsten van het gesprek schriftelijk vast.
  • Laat de klant deze uitkomsten ondertekenen.

Geen zonnebank gebruiken

Laat uw klant geen gebruik maken van de zonnebank als hij of zij:

  • Medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-straling vergroten. Bij twijfel moet de klant eerst een arts raadplegen.
  • Niet bruint op natuurlijke wijze door de zon.
  • Huidkanker heeft of heeft gehad.
  • Jonger is dan 18 jaar.
  • Ervaren heeft dat er bij gebruik onverwachte effecten optreden, zoals bijvoorbeeld jeuk. Uw klant moet dan eerst een arts overleggen.

U mag uw klant geen zonnebank aanbieden waarvan onderdelen defect zijn of niet goed functioneren.

Risicogroep toelaten

U mag uw klant uit een risicogroep toelaten tot uw zonnebank. Uw klant is niet in overtreding. De Warenwet verbiedt bijvoorbeeld jeugdigen jonger dan 18 jaar niet om gebruik te maken van een zonnebank. Wél onderzoekt de NVWA of u de informatie voldoende duidelijk en indringend overbrengt. Als u dit niet of onvoldoende doet overtreedt u artikel 18 van de Warenwet.