Wetgeving voor zonnebanken

Als u handelt in zonneapparatuur dan moet u zich houden aan verschillende wetgevingen.

Warenwetbesluit algemene productveiligheid

De Warenwet kent diverse uitvoeringsbesluiten waaronder het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Het Warenwetbesluit algemene productveiligheid is in Nederland geïmplementeerd vanuit de Europese Richtlijn algemene productveiligheid. Hierin staan behalve algemene producteisen ook de eisen aan de producent en de distributeur. Deze wet treedt alleen terug als er specifieke wettelijke regelingen zijn die hetzelfde beogen.

Specifieke wetgeving

  • De Laagspanningsrichtlijn 2014/34/EU (Low Voltage Directive). Deze Europese wetgeving richt zich tot de lidstaten en is in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit elektrotechnische producten.
  • Het Warenwetbesluit elektrisch materiaal (WEM). Hierin staat waaraan elektrotechnische producten moeten voldoen om deze te verhandelen in Nederland.

Wetgeving in de landen rondom Nederland

België heeft een Koninklijk Besluit voor zonnebanken. Nederland en België hebben ongeveer dezelfde planning en strategie en informeren elkaar regelmatig over de stand van zaken. Duitsland heeft verschillende deelstaten met een eigen regering waardoor zijn de controle op een andere manier inrichten.

Nederland is niet verplicht de regels van Brussel op te volgen, maar Nederland heeft de aanbevelingen van de Europese Commissie die zijn gebaseerd op het SCCP-rapport: Opinion on Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes overgenomen.